Vastutustundlik ettevõtlus

Selge ja etteaimatava keskkonna suunas

 • Me otsime seadusandlikku keskkonda mis on etteaimatav ja aitab kaasa apteegiketi arendamisele.
 • Osaleme aktiivselt uute seaduste ja määruste väljatöötamisel, teeme koostööd kontrollorganite ning ühiskonnaga, vahetades informatsiooni avalikult  läbi töögruppides osalemise ning ametialaste kontaktide kaudu.
 • Teeme igakülgset  koostööd läbi erialaste assotsiatsioonide apteekrite, patsientide, hulgimüüjate ning tootjatega nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
 • Otsime ühiseid platvorme apteekrite hulgas (professionaalne ja arenev vs konservatiivne), et vähendada hirmu muutuste ees

Üks ettevõte

 • Me oleme ühise visiooniga üks ettevõte: „me oleme esimene valik kõigile ja igal pool kus töötame“.
 • Me töötame koos, jagame oma teadmisi ja kogemusi, et olla veelgi professionaalsemad ja efektiivsemad. 
 • Mõtleme globaalselt,  tegutseme regionaalselt: me töötame ühise ettevõttena ja meil on ühiselt kokku lepitud lahendused, jagame võimaluse korral ühiselt nii kasu kui ka riske.

 Inimeste arendamine

 • Me töötame kui meeskond, me oleme tulemusele orienteeritud, me võtame vastutuse.
 • Me arendame oma töötajate oskusi ning kompetentse, et saavutada ettevõtte eesmärke.
 • Meil on toimiv arendusprotsess, et hoida ja motiveerida parimaid inimesi ning tagada kõrge professionaalne tase.

 Tulevik on tehnoloogiline

 • Me teadvustame üha rohkem, et  infosüsteemsed lahendused on olulised ettevõtte varad ning  parem ja sügavam arusaam sellest valdkonnast aitab realiseerida ettevõtte  eesmärke.
 • Me seame endile kõrgeimad IT alased standardid võttes arvesse planeerimise, arendamise, kommunikatsiooni ning innovatiivsete ja kasutajasõbralike lahenduste juurutamise.
 • Me osaleme E-tervise töögrupis, oleme partneriteks sellelaadsetes pilootprojektides ning võtame uued lahendused kasutusele oma apteekides.

 Uued müügikanalid

 • Me arendame E-äri, muutmaks see oluliseks osaks oma ärimudelist.
 • Me otsime ja hindame võimalusi et võtta kasutusele uusi müügikanaleid

 Kliendile suunatud lähenemine

 • Me oleme klientidele orienteeritud organisatsioon (see on meie konkurentsieelis) ning me tegutseme kliendivajadustest lähtuvalt:
 • Me jälgime pidevalt (mõistame) mida kliendid soovivad, me aimame nende vajadusi tulevikus, meil on vajaliku teenuse tagamiseks efektiivsed lahendused.
 • Meil on põhimõtted  ja vahendid, mille toel arendame klientide soovide täitmiseks vajalikke oskusi.  
 • Meil on motivatsioonipoliitika mis toetab kliendile suunatud teenust.

 Lahendustel baseeruv, tervisele ning ilule suunatud  tootesortiment

 • Me pakume tooteid, mis on seotud tervise ning tervisliku elustiiliga.
 • Me arendame “omatooteid” et olla ees oma konkurentidest.
 • Me pakume sobivaid lahendusi ning arendame tootesortimenti pidevalt, et tulla vastu oma klientide vajadustele.
 • Me tõstame inimeste teadlikkust, et nad pöörduksid tervise ja ilutoodete leidmiseks apteeki. 

 Terviseteenused

 • Me pakume traditsionaalseid ning otsime uuenduslikke terviseteenuseid, kindlustamaks oma klientide usaldust ning pikaajalist partnerlust. 
 • Me anname terviseküsimustega seotud nõu (konsultatsioone), et aidata kliendil valida tema vajadustest lähtuvalt õige toode.
 • Me pakume oma klientidele kõrge kvaliteediga teenust lihtsal ning arusaadaval moel.
 • Meie terviseteenused on kas  toodetega seotud lisaväärtused või tasulised eraldi pakutavad teenused.

 Konkurentsivõimeline hind

 • Me teavitame oma kliente, et Euroapteegis on mõislikud ja konkurentsivõimelised tavahinnad. 
 • Me ei alusta ”hinnasõda” ning püüame vältida selles osalemist.
 • Me esitleme regulaarselt väga atraktiivseid  pakkumisi kõikides tootekategooriates ning edastame oma klientidele sellelaadse informatsiooni selgelt  ja arusaadavalt.